El CE Apa Poble Sec comunica que a causa de la situació actual és necessari que tot jugador/a que entreni amb el club estigui en una situació administrativa correcta. Per això és necessari:

1- Pagament de la inscripció com a jugador/a del CE Apa Poble Sec. El club compta amb un formulari online, així com amb l’opció de fer el pagament per transferència bancària. Per més informació, consulteu “Inscripcions 2020/21” al web.

2- Pagament del Portal del Federat i la mutualitat de la Federació Catalana de Futbol. Per realitzar-lo, podeu accedir a través del següent enllaç.

3- Signar en el Portal del Federat, a l’apartat “Reconeixement”, la declaració responsable a través de la qual informen que no pateixen simptomatologies compatibles amb la COVID-19, que no han estat positius o que no han tingut contacte estret amb persones que presentessin aquesta simptomatologia en els 14 dies anteriors a aquesta signatura. Així mateix, es comprometen a informar de qualsevol canvi en aquesta situació al responsable de l’equip.

Per qualsevol dubte, contacteu amb el club.

Força Apa


Documentación administrativa para el inicio de los entrenamientos

El CE Apa Poble Sec comunica que, debido a la situación actual, es necesario que todo jugador/a que entrene con el club esté en una situación administrativa correcta. Para ello es necesario:

1- Pago de la inscripción como jugador/a del CE Apa Poble Sec. El club cuenta con un formulario online, así como con la opción de realizar el pago por transferencia bancaria. Para más información, consulten “Inscripciones 2020/21” en la web.

2- Pago del Portal del Federat y la mutualidad de la Federació Catalana de Futbol. Para realizarlo, podéis acceder a través del siguiente enlace.

3- Firmar en el apartado “Reconeixement” del Portal del Federat la declaración responsable a través de la cual informan de que no sufren síntomas compatibles con la COVID-19, que no han sido positivos o que no han tenido contacto estrecho con personas que presentaran estos síntomas en los 14 días anteriores a esta firma. Así mismo, se comprometen a informar de cualquier cambio en esta situación al responsable del equipo.

Para cualquier duda, contacten con el club.

Força Apa