El 9 de desembre, data màxim per entregar la loteria de Nadal

El CE Apa Poble Sec recorda a les famílies que el dimecres 9 de desembre és el darrer dia per entregar la loteria de Nadal. El talonari s’ha d’entregar sense els números i amb l’import íntegre recollit.

Des del club comptem amb la seu oberta de dilluns a divendres, en horari de 18:00 a 20:00, per a poder gestionar correctament les entregues.

En aquesta línia, comentem com a partir de dijous 10 de desembre i seguint la normativa oficial de Loterías y Apuestas del Estado i la legislació vigent, el CE Apa Poble Sec procedirà a denunciar els talonaris extraviats i a cobrar l’import de la loteria no venuda als implicats, ja que aquesta forma part de la quantitat total de la temporada.

Per a qualsevol dubte, contacta amb Administració per correu electrònic (administracio@apapoblesec.com) o visita’ns.

Força Apa


El 9 de diciembre, fecha máxima para entregar la lotería de Navidad

El CE Apa Poble Sec recuerda a las familias que el miércoles 9 de diciembre es el último día para entregar la lotería de Navidad. El talonario se tiene que entregar sin los números y con el importe íntegro recogido.

Desde el club contamos con la sede abierta de lunes a viernes, en horario de 18:00 a 20:00, para poder gestionar correctamente las entregas.

En esta línea, comentamos como a partir del jueves10 de diciembre y siguiendo la normativa oficial de Loterías y Apuestas del Estado y la legislación vigente, el CE Apa Poble Sec procederá a denunciar los talonarios extraviados y a cobrar el importe de la lotería no vendida a los implicados, ya que esta forma parte de la cantidad total de la temporada.

Para cualquier duda, contacta con Administración por correo electrónico (administracio@apapoblesec.com) o visítanos.

Força Apa

Assemblea General de Socis 2020 del CE Apa Poble Sec

Benvolguts socis i sòcies,

Seguint instruccions del President, Sr. Oscar Carrillo Marcos, i la seva Junta Directiva, els convoquem a l’Assemblea General de Socis 2020 del CE APA POBLE SEC, que se celebrarà de forma online el proper dijous 17 de desembre, a les 19.45h en primera convocatòria i a les 20.00h en segona convocatòria (es prega màxima puntualitat), amb el següent ordre del dia:

 1. Presentació de l’Assemblea per part de la Junta Directiva i Coordinació del Futbol Base.
 2. Balanç de comptes de l´any 2019.
 3. Informació i aprovació, si escau, del balanç actual de comptes any 2020.
 4. Altres aspectes de l’entitat (Activitats Socials, Comunicació i Xarxes Socials-360 Player, etc).
 5. Aprovació Canvis de quota de Socis,
 6. Aprovació d’entrada com a nou membre de la Junta Directiva del Sr.Eduard Esquirol.
 7. Torn obert de paraules.

L’enllaç per unir-se és a través de la plataforma ZOOM (ID de la reunión: 7587848088)

Feu clic al enllaç següent per a unir-vos a la reunió:
https://us05web.zoom.us/j/7587848088?pwd=M1krWGVhOWFib2FrMUNic05vMXJsQT09

És obligatori estar al corrent del pagament de la temporada 2019-2020 per tenir veu i vot. A causa de la pandèmia de la COVID-19, s’ha volgut esperar el màxim per fer-la presencial, però al final, degut a la situació actual, no ha estat possible i és per això de la tardança.

Cordialment,
Manel Alfaro

Secretari del CE APA POBLE SEC

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades formen part del Fitxer del CE APA POBLE SEC. Les seves dades no seran cedides a tercers. Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, responent a aquest e-mail indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD, tant si és per donar-se de baixa, com per modificar les dades del fitxer

Reobertura de la seu de dilluns a divendres

Benvolgudes famílies,

El CE Apa Poble Sec comunica la reobertura de la seu del club de dilluns a divendres, en horari de 18:00 a 20:00. Després de tres mesos en què hem rebut consulta i atès les vostres gestions alternant el camp La Satàlia amb la seu, ens traslladem de dilluns a divendres a les oficines del carrer Margarit, 23.

Així mateix, manifestem la necessitat de passar per la seu del club i pagar la loteria de Nadal.

Per a qualsevol dubte, contacta amb Administració al correu electrònic (administracio@apapoblesec.com).

Força Apa


Estimadas familias,

El CE Apa Poble Sec comunica la reapertura de la sede del club de lunes a viernes, en horario de 18:00 a 20:00. Después de tres meses en los que hemos recibido consulta y atendido vuestras gestiones alternando el campo La Satàlia con la sede, nos trasladamos de lunes a viernes a las oficinas de la calle Margarit, 23.

Así mismo, manifestamos la necesidad de pasar por la sede del club y pagar la lotería de Navidad.

Para cualquier duda, contacta con Administración al correo electrónico (administracio@apapoblesec.com).

Força Apa

Adaptació dels horaris d’entrenament

Benvolgudes famílies,

Amb motiu de l’ampliació horària del camp La Satàlia fins a les 21:30, comuniquem els nous horaris d’entrenament efectius a partir del proper dilluns 30 de novembre fins al 20 de desembre.

A més, des del club hem realitzat un esforç econòmic en benefici dels jugadors i jugadores per poder realitzar, de manera gratuïta per les famílies, entrenaments entre el 21 i el 30 de desembre.

Aquestes sessions addicionals d’entrenament, que normalment no es realitzaven per trobar-se en època de festivitats com Nadal, entraran dins de la quota mensual de 50€ per desembre. La distribució horària durant aquest període festiu serà comunicada pocs dies abans del seu inici.

Per a qualsevol dubte, contacta amb Coordinació per correu electrònic (coordinacio@apapoblesec.com)

Força Apa

Pagament de quotes disponible a través del web

Al CE Apa Poble Sec, compromesos amb facilitar les gestions de les famílies, hem habilitat i aportat un nou mètode de pagament de les quotes a través del web.

Podeu dirigir-vos a la pàgina “Oficina Virtual” del menú superior, dins de “Club”, i utilitzar la nova comoditat. També disponible al menú inferior del web.

El pagament pot realitzar-se via targeta de crèdit o Bizum.

Per a qualsevol dubte, contacta amb Administració per correu electrònic (administracio@apapoblesec.com).

Força Apa


Pago de cuotas disponible a través de la web

En el CE Apa Poble Sec, comprometidos con facilitar las gestiones a las familias, hemos habilitado y aportado un nuevo método de pago de las cuotas a través de la página web.

Podéis dirigiros a la página “Oficina Virtual” del menú superior, dentro de “Club”, y utilizar la nueva comodidad. También disponible en el menú inferior de la web.

El pago puede realizarse vía tarjeta de crédito o Bizum.

Para cualquier duda, contacta con Administración por correo electrónico (administracio@apapoblesec.com).

Força Apa

Comunicat: Nous horaris d’entrenament

Benvolgudes famílies,

Tal com vam comunicar el passat dijous i seguint les fases de desescalada marcades per la Generalitat de Catalunya, demà tornen els entrenaments al CE Apa Poble Sec.

D’acord amb les noves mesures, des de Coordinació s’han ajustat els horaris d’entrenament. Aquestes modificacions responen tant al context del temps com a l’aforament limitant de jugadors al camp.

Nou quadre amb els horaris d’entrenament provisionals

Per altra banda i seguint les indicacions de Montserrat, empresa gestora del camp, l’entrada de públic al camp quedarà restringida fins a nova ordre.

Per a qualsevol dubte o informació, contacta amb Coordinació al correu electrònic (coordinacio@apapoblesec.com) o amb els entrenadors per l’app 360Player.

Força Apa

Comunicat: CE Apa Poble Sec

La Junta Directiva, reunida aquest passat divendres 30 d’octubre, ha tractat sobre la mesura que aplicarà el club amb motiu del context socioeconòmic causat per la COVID-19.

La declaració de la suspensió de les activitats esportives, com a conseqüència de l’emergència sanitària, ha comportat, per al moment, l’aturada dels entrenaments i les competicions fins al 13 de novembre.

Davant d’aquest escenari, la Junta Directiva ha decidit implementar una mesura per pal·liar-ne els efectes i reduir les afectacions econòmiques d’aquesta crisi. D’acord amb aquesta decisió, la quota del mes de novembre es cobrarà segons la part proporcional d’entrenaments realitzats.

Comuniquem també a les famílies que no es trobin al dia amb les quotes del club la necessitat de regularitzar la seva situació amb les quotes d’inscripció, setembre i octubre.

Des del CE Apa Poble Sec lamentem la situació actual i preguem comprensió davant el difícil context que tots travessem. Desitgem tornar als entrenaments i a la competició tan bon punt sigui possible, extremant les precaucions i gaudint del futbol amb els nostres jugadors/es.

Contacta amb el club al correu secretariaapapoblesec@gmail.com o, fins que es reprenguin els entrenaments, els dijous a la seu del carrer Margarit, 23. Horari de 18:00 a 20:00.

Força Apa


La Junta Directiva, reunida este pasado viernes 30 de octubre, ha tratado sobre la medida que aplicará el club con motivo del contexto socioeconómico causado por la COVID-19.

La declaración de la suspensión de las actividades deportivas, como consecuencia de la emergencia sanitaria, ha comportado, por el momento, la suspensión de los entrenamientos y las competiciones hasta el 13 de noviembre.

Ante este escenario, la Junta Directiva ha decidido implementar una medida para paliar los efectos y reducir las afectaciones económicas de esta crisis. De acuerdo con esta decisión, la cuota del mes de noviembre se cobrará según la parte proporcional de entrenamientos realizados.

Comunicamos también a las familias que no se encuentren al día con las cuotas del club la necesidad de regularizar su situación con las cuotas de inscripción, septiembre y octubre.

Desde el CE Apa Poble Sec lamentamos la situación actual y rogamos comprensión ante el difícil contexto que todos atravesamos. Deseamos volver a los entrenamientos y a la competición tan pronto como sea posible, extremando las precauciones y disfrutando del fútbol con nuestros jugadores/as.

Contacta con el club al correo secretariaapapoblesec@gmail.com o, hasta que se retomen los entrenamientos, los jueves en la sede de la calle Margarit, 23. Horario de 18:00 a 20:00.

Força Apa

Les activitats esportives se suspenen per un període de 15 dies

El CE Apa Poble Sec, d’acord amb les restriccions establertes pel Govern de la Generalitat, comunica la suspensió de les activitats esportives durant un període de quinze dies, des del 30 d’octubre fins al 13 de novembre, ambdós inclosos.

Aquestes mesures restrictives, que entren en vigor a partir de demà, inclouen tant els entrenaments del futbol base com els del primer equip. Les competicions, per la seva part, continuen ajornades sense data d’inici fixada.

Per a qualsevol dubte, contacta amb el club a través dels canals oficials.

Força Apa

Comunicat: CE Apa Poble Sec

Benvolgudes, famílies,

Des del CE Apa Poble Sec hem acordat notificar a tots els jugadors, jugadores i famílies del club que no estiguin al corrent de pagament que tenen de marge fins al divendres 30 d’octubre per regularitzar la seva situació amb la quota d’inscripció i les mensuals de setembre i octubre.

Recordem que tots els jugadors i jugadores tenen dret a entrenar i a jugar partits si es troben al dia amb les quotes del club. Per aquest motiu, donem un marge de temps per regularitzar la situació.

Oberts a resoldre cada cas de la millor manera possible, podeu contactar amb nosaltres a través del correu administracio@apapoblesec.com o presencialment a la seu del club (c/Margarit, 23. Dimarts i dijous, de 18:00 a 20:00) i al camp de La Satàlia (dilluns, dimecres i divendres, de 18:00 a 20:00).

Els pagaments es poden efectuar de les següents maneres:

 • Transferència bancària: Ingrés al compte ES63 2100 3008 8921 0690 5842. Indicar el nom complert del jugador, equip i quota.
 • Targeta de crèdit o metàl·lic. Presencialment, al camp o a la seu, en els horaris indicats anteriorment.

Força Apa


Comunicado: CE Apa Poble Sec

Estimadas familias,

Desde el CE Apa Poble Sec hemos acordado notificar a todos los jugadores, jugadoras y familias del club que no estén al corriente de pago que tienen de margen hasta el viernes 30 de octubre para regularizar su situación con la cuota de inscripción y las cuotas mensuales de septiembre y octubre.

Recordamos que todos los jugadores y jugadoras tienen derecho a entrenar y a jugar partidos si se encuentran al día con las cuotas del club. Por este motivo, damos este margen de tiempo para regularizar la situación.

Abiertos a resolver cada caso de la mejor manera posible, podéis contactar con nosotros a través del correo administracio@apapoblesec.com o presencialmente en la sede del club (c/Margarit, 23. Martes y jueves, de 18:00 a 20:00) y en el campo de La Satàlia (lunes, miércoles y viernes, de 18:00 a 20:00).

Los pagos se pueden efectuar de las siguientes maneras:

 • Transferencia bancaria: Ingreso en la cuenta ES63 2100 3008 8921 0690 5842. Indicar el nombre completo del jugador, equipo y cuota.
 • Tarjeta de crédito o metálico. Presencialmente, en el campo o en la sede, en los horarios indicados anteriormente.

Força Apa