Comunicat: Sobre la represa de les competicions

Benvolgudes famílies,

Amb motiu de la flexibilització en les restriccions establertes pel PROCICAT, la Federació Catalana de Futbol reprèn a partir de dissabte 20 de març totes les competicions esportives federades.

Des del CE Apa Poble Sec s’ha notificat als jugadors, jugadores i famílies del club que no tenen la llicència federativa activa la necessitat de solucionar la situació abans del cap de setmana.

Així mateix, recordem l’obligatorietat de trobar-se al corrent de pagament amb les quotes del club per tal que el jugador pugui iniciar la competició.

Oberts a resoldre cada cas de la millor manera possible, podeu contactar amb nosaltres a través del correu administracio@apapoblesec.com o presencialment a la seu del club (c/Margarit, 23. Dilluns a divendres, de 18:00 a 20:00).

Força Apa

Les activitats esportives se suspenen per un període de 15 dies

El CE Apa Poble Sec, d’acord amb les restriccions establertes pel Govern de la Generalitat, comunica la suspensió de les activitats esportives durant un període de quinze dies, des del 30 d’octubre fins al 13 de novembre, ambdós inclosos.

Aquestes mesures restrictives, que entren en vigor a partir de demà, inclouen tant els entrenaments del futbol base com els del primer equip. Les competicions, per la seva part, continuen ajornades sense data d’inici fixada.

Per a qualsevol dubte, contacta amb el club a través dels canals oficials.

Força Apa

Base Benito Sports posa a la venda els packs de roba a la botiga online

Base Benito Sports, proveïdor del CE Apa Poble Sec, posa a la venda a la seva botiga online els packs de roba dels jugadors i jugadores del club. Les famílies poden estalviar-se la necessitat d’anar al centre comercial Las Arenas i, d’aquesta manera, rebre el producte a casa. A més, a finals d’octubre serà possible adquirir peces del pack soltes (per exemple, una samarreta d’entrenament extra) i diferents complements com la motxilla o la parka.

L’enllaç amb què realitzar la comanda online és https://houseofcracks.com/443-apa-poble-sec/?p=1

Respecte a la compra presencial a la botiga de Las Arenas, les famílies ja poden adquirir des d’avui les peces soltes amb què complementar, en cas de veure-ho necessari, els packs de jugador. A partir del 24 d’octubre trobaran les parkes i les motxilles.

Recordem que per a anar a comprar a la botiga és necessari demanar cita a través de l’enllaç https://houseofcracks.com/content/cita-previa.html

Per a qualsevol dubte, contacta amb el club a través dels canals oficials.

Força Apa


Base Benito Sports pone a la venta los packs de ropa en la tienda online

Base Benito Sports, proveedor del CE Apa Poble Sec, pone a la venta en su tienda online los packs de ropa de los jugadores y jugadoras del club. Las familias pueden ahorrarse la necesidad de ir al centro comercial Las Arenas y, de este modo, recibir el producto en casa. Además, a finales de octubre será posible adquirir piezas del pack sueltas (por ejemplo, una camiseta de entrenamiento extra) y diferentes complementos como la mochila o la parka.

El enlace para realizar el pedido online es https://houseofcracks.com/443-apa-poble-sec/?p=1

Respecto a la compra presencial en la tienda de Las Arenas, las familias ya pueden adquirir desde hoy las piezas sueltas para complementar, en caso de verlo necesario, los packs de jugador. A partir del 24 de octubre encontrarán las parkas y las mochilas.

Recordamos que para ir a comprar en la tienda es necesario pedir cita a través del enlace https://houseofcracks.com/content/cita-previa.html

Para cualquier duda, contacta con el club a través de los canales oficiales.

Força Apa

Nota informativa: Reobertura de la seu i reserva de cites

La seu del CE Apa Poble Sec, al carrer Margarit 23, torna a obrir els dimarts i els dijous, en horari de 18:00 a 20:00. També rebem consultes els dilluns i els divendres a La Satàlia amb el mateix horari.

Podeu reservar hora a través de l’enllaç https://apapoblesec.skedda.com/ .

Per qualsevol dubte, contacteu amb el club.

Força Apa!


Nota informativa: Reapertura de la sede y reserva de citas

La sede del CE Apa Poble Sec, en la calle Margarit 23, vuelve a abrir los martes y los jueves, en horario de 18:00 a 20:00. También recibimos consultas los lunes y los viernes en La Satàlia con el mismo horario.

Podéis reservar hora a través del enlace https://apapoblesec.skedda.com/

Para cualquier duda, contacten con el club.

Força Apa!

El CE Apa Poble Sec obre les inscripcions per la temporada 2020/21

El CE Apa Poble Sec ha obert les inscripcions de cara a la temporada vinent. Aquesta es realitzarà de manera online a través d’un formulari.

Amb la temporada vinent iniciem un projecte esportiu il·lusionant, fet a mida i nou, i volem que formeu part. Aquest projecte l’hem dividit en tres etapes: formativa, precompetitiva i competitiva.

En el formulari s’indicarà diferents dades tant del jugador/a com de la família, així com un espai obert per les observacions i comentaris que es creguin oportuns.

Amb l’inscripció realitzada abans del 31 de juliol, els jugadors del futbol base reben un descompte*del 20€ i la samarreta d’entrenament gratuïta sobre el pack de roba obligatori. El pagament de l’inscripció pot realitzar-se per transferència bancària o bé presencialment a la seu del club del carrer Margarit, 33 (dimarts i dijous, de 18:00 a 20:00).


Per tal de garantir les mesures de seguretat i la no transmissió del COVID-19, s’imposaran unes mesures de prevenció a la seu del club (c/Margarit, 33).

Durant la Fase 1 (dimarts i dijous de 18:00 a 20:00):

•Es prioritzaran els tràmits via online o telefònica

•En cas d’haver de visitar la seu del club, es dóna preferència a les cites prèvies que podeu demanar al email (secretariaapapoblesec@gmail.com) o pel telèfon ( 934433763/ 696075403)

•Només podrà entrar una persona o unitat familiar que convisquin junts.En cas de coincidir dues unitats familiars, una restara al carrer esperant. No s ́aceptaràn cues

•Tot el personal del club portarà mascareta, i els visitants també hauràn de portar. El local disposa de gel desinfectant per fer ús en cas necessari

•Una empresa realitza la neteja i la desinfecció setmanal del local. També es realitza la neteja diària de l’entrada, el mostrador i la porta cada dia. Els lavabos romandran tancats.


Cal tenir en compte que per poder inscriure’s a la temporada 2020/21 cal estar al corrent de pagament.

Per qualsevol dubte sobre la inscripció podeu contactar amb el telèfon 696075403 que hem habilitatespecíficament per aquest aspecte.

En el club comptem amb un sistema de beques, ajuts i descomptes per germans dels quals podeu beneficiar-vos. Per més informació, contacteu amb secretariaapapoblesec@gmail.com i allà podran assessorar-vos.

Des del club volem comptar amb vosaltres i, de la mateixa manera, us animem a recomanar la nostra entitat als vostres amics.

Junts creixerem!

Força Apa

Enllaç inscripcions: https://www.cognitoforms.com/CEApaPobleSec/CEApaPobleSecInscripci%C3%B3n202021

El CE Apa Poble Sec abre las inscripciones para la temporada 2020/21

El CE Apa Poble Sec ha abierto las inscripciones de cara a la próxima temporada. Esta se realizará de manera online a través de un formulario.

Con la siguiente temporada iniciamos un ilusionante, hecho a medida y nuevo proyecto deportivo, yqueremos que forméis parte. Este proyecto lo hemos dividido en tres etapas: formativa, precompetitiva y competitiva.

En el formulario se indicarán diferentes datos tanto del jugador/a cómo de la familia, así como un espacio abierto para las observaciones y comentarios que se crean oportunos.

Con la inscripción realizada antes del 31 de julio, los jugadores del fútbol base reciben un descuento* de 20€ y la camiseta de entrenamiento gratuita sobre el pack de ropa obligatorio. El pago de la inscripción puede realizarse por transferencia bancaria o bien presencialmente en la sede del club de la calle Margarit, 33 (martes y jueves, de 18:00 a 20:00).


Para garantizar las medidas de seguridad y la no transmisión del COVID-19, se impondrán unas medidas de prevención en la sede del club (c/Margarit, 33).

Durante la Fase 1 (martes y jueves de 18:00 a 20:00):

•Se priorizarán los trámites vía online o telefónica

•En el caso de tener que visitar la sede del club, se da preferencia a las citas previas que podéis pedir por email (secretariaapapoblesec@gmail.com) o por teléfono (934433763/ 696075403)

•Solo podrá entrar una persona o unidad familiar que convivan juntos.En el caso de coincidir dos unidades familiares, una restara en la calle esperando. No se aceptarán colas

•Todo el personal del club llevará mascarilla, y los visitantes también deberán llevarla. El local dispone de gel desinfectante para hacer uso en caso necesario

•Una empresa realiza la limpieza y la desinfección semanal del local. También se realiza la limpieza diaria de la entrada, el mostrador y la puerta cada día. Los lavabos permanecerán cerrados.


Hay que tener en cuenta que para poder inscribirse en la temporada 2020/21 deben de estar al corriente de pago.

Para cualquier duda sobre la inscripción podéis contactar con el teléfono 696075403 que hemos habilitado específicamente para este aspecto.

En el club contamos con un sistema de becas, ayudas y descuentos para hermanos de los que podéis beneficiaros. Para más información, contacten con secretariaapapoblesec@gmail.com y allí podrán asesorarles.

Desde el club queremos contar con vosotros y, del mismo modo, os animamos a recomendar nuestra entidad a vuestros amigos.

Juntos creceremos!

Força Apa

Enlace Inscripción: https://www.cognitoforms.com/CEApaPobleSec/CEApaPobleSecInscripción202021

*Descuento aplicado sobre las cuotas o en metálico presentando el ticket de compra del pack de ropa. Descompte aplicat sobre les quotes o en metàl·lic un cop presentat el ticket de compra del pack de roba

El CE Apa Poble Sec presenta el nou projecte esportiu

El CE Apa Poble Sec inicia una nova etapa en la història del club amb la implementació d’un nou, ambiciós i fet a mida projecte esportiu que dirigirà Gerard Trives, director general del club. Actual coordinador de benjamins, entrenador del Juvenil B i jugador de l’Amateur A, en Gerard assumeix el rol de director general després d’arribar a un acord amb la Comissió Esportiva del club, formada pel Marcel Rodà, el Xavi Miró i l’Eduard Esquirol.

En aquest nou projecte esportiu on els jugadors sou el més important, el club assegura valorar i cuidar el procés per sobre del resultat i potenciar les capacitats dels jugadors en lloc d’utilitzar-les enbenefici del club.

Amb la missió de confeccionar el marc ideal per cada aprenentatge, el projecte esportiu es divideix en tres etapes, començant a partir dels quatre anys:

Etapa formativa: Etapa dels 4 als 11 anys on pretenem estimular la passió pel futbol d’acord amb l’esforç (intenció), la creació (imaginació) i l’observació (atenció). En aquesta etapa volem estimular les bases de les habilitats coordinatives, cognitives, condicionals i socioafectives; fer un seguiment del procés amb tots els medis al nostre abast; i fer un seguiment individualitzat del jugador i formació continua en el mètode.

Etapa precompetitiva: Etapa transitòria dels 12 als 15 anys marcada per l’aproximació a la realitat del joc i els canvis antropomètrics. En aquesta etapa volem valorar el procés per sobre del resultat i establir confiança i autonomia; establir la idoneïtat de l’entorn i l’aparició de rols cada vegada més definits; i confeccionar i captar segons les necessitats de la plantilla.

Etapa competitiva: A partir dels 16 anys, la competició és el condicionant més gran, el que determina el nivell. En aquesta etapa volem jugadors i entrenadors per representar els valors del club; dur a terme l’especialització i l’increment de l’exigència competitiva; i confeccionarun cos tècnic i una plantilla segons les necessitats de l’equip.

El director general comptarà amb la participació de l’Eudald Trives com a coordinador de les competicions internes; el Genís com a coordinador de l’etapa formativa; el Marc Aymerich com a coordinador de l’etapa precompetitiva; i ell mateix, el Gerard Trives, com a coordinador de l’etapa competitiva. També formarà part el Chus Milán com a adjunt a la coordinació i, com a novetat, incorporem l’existència d’un departament d’audiovisual per la gravació de sessions d’entrenament i partits.

Pel que fa a la categoria amateur, des del club s’ha pres la decisió de comptar amb un primer i únic equip que estem configurant per afrontar la Tercera Catalana el més preparat possible.

Pel correcte desenvolupament del projecte i del creixement dels jugadors serà necessari comptar amb l’aplicació 360Player, que requerim que sigui instal·lada per cada jugador. En ella es desenvoluparan des de tasques de comunicació fins a la planificació d’esdeveniment, informes de rendiment o sessions d’entrenament. Podeu trobar més informació sobre l’aplicació a aquest enllaç.

Els jugadors sou el més important, i esperem comptar amb vosaltres per créixer tots junts. Per qualsevol dubte que tingueu, podeu contactar amb nosaltres a través del correu del club (apapoblesec@gmail.com) o a través del telèfon 696075403.

Força Apa


El CE Apa Poble Sec inicia una nueva etapa en la historia del club con la implementación de un proyecto deportivo nuevo, ambicioso y hecho a medida que dirigirá Gerard Trives, director general del club. Actual coordinador de benjamines, entrenador del Juvenil B y jugador del Amateur A, Gerard asume el rol de director general tras llegar a un acuerdo con la Comisión Deportiva del club,formada por Marcel Rodà, Xavi Miró y Eduard Esquirol.

En este nuevo proyecto deportivo, donde los jugadores sois lo más importante, el club asegura valorar y cuidar el proceso por encima del resultado y potenciar las capacidades de los jugadores en lugar de utilizarlas en beneficio del club.

Con la misión de confeccionar el marco ideal para cada aprendizaje, el proyecto deportivo se divideen tres etapas, empezando a partir de los cuatro años:

Etapa formativa: Etapa de los 4 a los 11 años donde pretendemos estimular la pasión por elfútbol de acuerdo con el esfuerzo (intención), la creación (imaginación) y la observación (atención). En esta etapa queremos estimular las bases de las habilidades coordinativas, cognitivas, condicionales y socioafectivas; hacer un seguimiento del proceso con todos los medios a nuestro alcance; y hacer un seguimiento individualizado del jugador y formación continúa en el método.

Etapa precompetitiva: Etapa transitoria de los 12 a los 15 años marcada por la aproximación a la realidad del juego y los cambios antropométricos. En esta etapa queremosvalorar el proceso por encima del resultado y establecer confianza y autonomía; establecer laidoneidad del entorno y la aparición de roles cada vez más definidos; y confeccionar y captar según las necesidades de la plantilla.

Etapa competitiva: A partir de los 16 años, la competición es el condicionante más grande, el que determina el nivel. En esta etapa queremos jugadores y entrenadores para representar los valores del club; llevar a cabo la especialización y el incremento de la exigencia competitiva; y confeccionar un cuerpo técnico y una plantilla según las necesidades del equipo.

El director general contará con la participación de Eudald Trives como coordinador de las competiciones internas; Genís como coordinador de la etapa formativa; Marc Aymerich como coordinador de la etapa precompetitiva; y él mismo, Gerard Trives, como coordinador de la etapa competitiva. También formará parte Chus Milán como adjunto a la coordinación y, como novedad, incorporamos la existencia de un departamento de audiovisual para la grabación de sesiones de entrenamiento y partidos.

En cuanto a la categoría amateur, desde el club se ha tomado la decisión de contar con un primero y único equipo que estamos configurando para afrontar la Tercera Catalana lo más preparados posible.

Para el correcto desarrollo del proyecto y del crecimiento de los jugadores será necesario contar conla aplicación 360Player, que requerimos que sea instalada por cada jugador. En ella se desarrollarán desde tareas de comunicación hasta la planificación de eventos, informes de rendimiento o sesiones de entrenamiento. Podéis encontrar más información sobre la aplicación en este enlace.

Los jugadores sois lo más importante, y esperamos contar con vosotros para crecer todos juntos. Para cualquier duda que tengáis, podéis contactar con nosotros a través del correo del club (apapoblesec@gmail.com) o a través del teléfono 696075403.

Força Apa

Acord de col·laboració amb el CF Gavà

El CE Apa Poble Sec ha arribat a un acord de col·laboració amb el CF Gavà que milita a Primera Catalana perquè jugadors del planter d’últim any de juvenil seleccionats pel coordinador puguin tenir l’oportunitat de realitzar la pretemporada i treballar amb el primer equip del Gavà. Gràcies a aquest acord, els jugadors seleccionats podran fer el salt al futbol semiprofessional.

Força Apa

_____________________

El CE Apa Poble Sec ha llegado a un acuerdo de colaboración con el CF Gavà que milita en Primera Catalana para que jugadores del plantel de último año de juvenil seleccionados por el coordinador puedan tener la oportunidad de realizar la pretemporada y trabajar con el primer equipo del Gavà. Gracias a este acuerdo, los jugadores seleccionados podrán dar el salto al fútbol semiprofesional.

Força Apa

El club presenta la nova indumentària amb Nike

El CE Apa Poble Sec presenta la seva indumentària esportiva de Nike gràcies a l’acord que ha arribat amb Base Benito Sports.

Tant per entrenaments, partits com convocatòries, Base Benito Sports comptarà amb un pack bàsic que inclou la samarreta de partits, pantaló curt, dos parells de mitges, una dessuadora i el xandall complet. La samarreta d’entrenament és de regal. També compten amb extres com la parka, el polo, la motxilla, etc.

Base Benito Sports, en benefici dels jugadors i de les famílies, oferirà el servei de venda online o la precompra per anar a recollir la roba a la botiga del centre comercial Las Arenas i estalviar-se cues un cop feta la reserva. Tan aviat com es pugui adquirir la roba us ho comunicarem.

Força Apa

________________________

El CE Apa Poble Sec presenta su indumentaria deportiva de Nike gracias al acuerdo que ha alcanzado con Base Benito Sports.

Tanto para entrenamientos, partidos como convocatorias, Base Benito Sports contará con un pack básico que incluye la camiseta de partidos, pantalón corto, dos pares de medias, una sudadera y el chándal completo. La camiseta de entrenamiento viene de regalo. También cuentan con extras como la parka, el polo, la mochila, etc.

Base Benito Sports, en beneficio de los jugadores y de las familias, ofrecerá el servicio de venta online o la precompra para ir a recoger la ropa a la tienda del centro comercial Las Arenas y ahorrarse colas una vez se haya hecho una reserva. Tan pronto como se pueda adquirir la ropa os lo comunicaremos.

Força Apa

El CE Apa Poble Sec signa un acord amb Base per a vestir Nike

El CE Apa Poble Sec anuncia que ha establert un acord de col·laboració amb Base Benito Sports per a vestir als jugadors del club de Nike en els entrenaments, els partits i les convocatòries. L’acord també inclou la indumentària del cos tècnic.

Base Benito Sports, localitzat en el centre comercial Les Arenas, proporcionarà els seus actuals recursos, a més del seu ampli coneixement i experiència en el sector de la roba esportiva.

La companyia posarà a la disposició del club la seva xarxa de distribució per a servir de punt de compravenda de l’equipació esportiva al mateix temps que oferirà un servei de visites concertades per a estalviar-se cues innecessàries i un servei de venda online.

Aquesta innovadora cooperació entre el nostre club i Base Benito Sports representa una excel·lent oportunitat per a vestir indumentària esportiva d’alt prestigi internacional.

En el CE Apa Poble Sec estem molt agraïts a tots vosaltres, família, pels vostres esforços i el vostre compromís en aquests moments de crisi sanitària sense precedents.

Força Apa


El CE Apa Poble Sec anuncia que ha establecido un acuerdo de colaboración con Base Benito Sports para vestir a los jugadores del club de Nike en los entrenamientos, partidos y convocatorias. El acuerdo también incluye la indumentaria del cuerpo técnico.

Base Benito Sports, localizado en el centro comercial Las Arenas, proporcionará sus actuales recursos, además de su amplio conocimiento y experiencia en el sector de la ropa deportiva.

La compañía pondrá a disposición del club su red de distribución para servir de punto de compra-venta de la equipción deportiva al mismo tiempo que ofrecerá un servicio de visitas concertadas para ahorrarse colas innecesarias, así como un servicio de venta online.

Esta innovadora cooperación entre nuestro club y Base Benito Sports representa una excelente oportunidad para vestir indumentaria deportiva de alto prestigio internacional.

En el CE Apa Poble Sec estamos muy agradecidos a todos vosotros, familia, por vuestros esfuerzos y vuestro compromiso en estos momentos de crisis sanitaria sin precedentes.

Força Apa

Som Apa

360Player – FAQ per famílies

Salutacions, famílies de l’Apa,

Recentment hem anunciat la incorporació de l’aplicació 360Player com a plataforma de comunicació oficial del club. A través d’ella comptareu amb un mur per penjar arxius, un xat o anàlisi de vídeo. També els entrenadors penjaran les sessions d’entrenament, així com objectius i avaluacions al llarg de la temporada.

Pel que fa al llançament, ens heu fet arribar un conjunt de dubtes que esperem que quedin resolts.

1. Quina utilitat té l’aplicació?

La plataforma 360Player és una eina que aporta qualitat i eficiència al procés d’ensenyança-aprenentatge dels nostres jugadors/jugadores.

2. Quins serveix m’ofereix o ofereix al meu fill/a?

Les oportunitats que ofereix 360Player són variades. Destaquem:

Comunicació reciproca, senzilla i segura (control d’assetjament, abusos sexuals, etc.)

Perfil de jugador propi: espai del jugador on s’emmagatzema tota la seva etapa al club (Informes, estadístiques, imatges, vídeos, etc.)

Agilitzar processos com: entrenaments, convocatòries, seguiment de competicions (FCF i Internet),control estadístic, etc.

3. Per què he de descarregar-la ara que no hi ha competició?

Volem utilitzar aquests dies perquè cadascú dels jugadors/jugadores es familiaritzi amb el funcionament de la plataforma. En aquest període, els entrenadors us proposaran accions per descobrir el funcionament de l’aplicació.

D’altra banda, mitjançant el xat privat contactaran amb vosaltres per informar-vos de quina serà la configuració de la temporada 20-21.

4. Quines gestions d’equip passaran a fer-se allà?

L’aplicació serà essencial en totes les gestions de l’equip, ja que permetrà individualitzar el procés d’ensenyança-aprenentatge i tenir un control molt més precís sense descuidar altres facetes. 

5. Qui ha d’utilitzar l’app: el nen o jo?

El nen o nena és el protagonista del Procés Ensenyança-Aprenentatge (PEA), pel que hem d’aconseguir que sigui un espai per al jugador/jugadora i l’equip.

Per altra banda, som conscients que la majoria de nens de l’etapa formativa no tenen mòbil. Durant aquesta etapa llancem el guant a les famílies per tal que facin de pont jugant un paper important en el PEA.

La plataforma està a punt de llançar l’aplicació per a famílies on el jugador podrà convidar a membres que es podran afegir i fer el seguiment del nen o nena. 

Esperem que aquestes línies els hi siguin útils i recordeu que estem oberts a rebre qualsevol consulta, així com a resoldre els vostres dubtes.

Força Apa

_______________________________

Saludos, familias del Apa,

Recientemente hemos anunciado la incorporación de la aplicación 360Player como plataforma de comunicación oficial del club. A través de ella contaréis con un muro para colgar archivos, un chat o análisis de video. También los entrenadores colgarán las sesiones de entrenamiento, así como objetivos y evaluaciones a lo largo de la temporada.

En cuanto al lanzamiento, nos habéis hecho llegar un conjunto de dudas que esperamos que queden resueltas.

1.¿Qué utilidad tiene la aplicación?

La plataforma 360Player es una herramienta que aporta calidad y eficiencia al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros jugadores/as.

2. ¿Qué servicios me ofrece u ofrece a mi hijo/a?

Las oportunidades que ofrece 360Player son variadas. Destacamos:

  • Comunicación recíproca, sencilla y segura (control de acoso, abusos sexuales, etc.)
  • Perfil de jugador propio: espacio del jugador donde se almacena toda su etapa en el club (Informes, estadísticas, imágenes, videos, etc.)
  • Agilizar procesos como entrenamientos, convocatorias, seguimiento de competiciones (FCF e Internet), control estadístico, etc.

3. ¿Por qué tengo que descargarla ahora que no hay competición?

Queremos utilizar estos días para que cada jugador se familiarice con el funcionamiento de la plataforma. En este periodo, los entrenadores os propondrán acciones para descubrir el funcionamiento de la aplicación. Por otro lado, mediante el chat privado contactaran con vosotros para informaros de cuál será la configuración de la temporada 2020/21.

4. ¿Qué gestiones de equipo pasarán a hacerse allí?

La aplicación será esencial en todas los gestiones del equipo, puesto que permitirá individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener un control mucho más preciso sin descuidar otras facetas.

5. Quién tiene que utilizar la app: el niño o yo?

El niño o niña es el protagonista del Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA), por lo que tenemos que conseguir que sea un espacio para el jugador/jugadora y el equipo.

Por otro lado, somos conscientes de que la mayoría de niños de la etapa formativa no tienen móvil. Durante esta etapa lanzamos el guante a las familias para que hagan de puente jugando un papel importante en el PEA. La plataforma está a punto de lanzar la aplicación para familias donde el jugador podrá invitar a miembros que se podrán añadir y hacer el seguimiento del niño o niña.

Esperamos que estas líneas les sean útiles y recordad que estamos abiertos a recibir cualquier consulta, así como a resolver vuestras dudas.

Força Apa