El club presenta la nova indumentària amb Nike

El CE Apa Poble Sec presenta la seva indumentària esportiva de Nike gràcies a l’acord que ha arribat amb Base Benito Sports.

Tant per entrenaments, partits com convocatòries, Base Benito Sports comptarà amb un pack bàsic que inclou la samarreta de partits, pantaló curt, dos parells de mitges, una dessuadora i el xandall complet. La samarreta d’entrenament és de regal. També compten amb extres com la parka, el polo, la motxilla, etc.

Base Benito Sports, en benefici dels jugadors i de les famílies, oferirà el servei de venda online o la precompra per anar a recollir la roba a la botiga del centre comercial Las Arenas i estalviar-se cues un cop feta la reserva. Tan aviat com es pugui adquirir la roba us ho comunicarem.

Força Apa

________________________

El CE Apa Poble Sec presenta su indumentaria deportiva de Nike gracias al acuerdo que ha alcanzado con Base Benito Sports.

Tanto para entrenamientos, partidos como convocatorias, Base Benito Sports contará con un pack básico que incluye la camiseta de partidos, pantalón corto, dos pares de medias, una sudadera y el chándal completo. La camiseta de entrenamiento viene de regalo. También cuentan con extras como la parka, el polo, la mochila, etc.

Base Benito Sports, en beneficio de los jugadores y de las familias, ofrecerá el servicio de venta online o la precompra para ir a recoger la ropa a la tienda del centro comercial Las Arenas y ahorrarse colas una vez se haya hecho una reserva. Tan pronto como se pueda adquirir la ropa os lo comunicaremos.

Força Apa

El CE Apa Poble Sec signa un acord amb Base per a vestir Nike

El CE Apa Poble Sec anuncia que ha establert un acord de col·laboració amb Base Benito Sports per a vestir als jugadors del club de Nike en els entrenaments, els partits i les convocatòries. L’acord també inclou la indumentària del cos tècnic.

Base Benito Sports, localitzat en el centre comercial Les Arenas, proporcionarà els seus actuals recursos, a més del seu ampli coneixement i experiència en el sector de la roba esportiva.

La companyia posarà a la disposició del club la seva xarxa de distribució per a servir de punt de compravenda de l’equipació esportiva al mateix temps que oferirà un servei de visites concertades per a estalviar-se cues innecessàries i un servei de venda online.

Aquesta innovadora cooperació entre el nostre club i Base Benito Sports representa una excel·lent oportunitat per a vestir indumentària esportiva d’alt prestigi internacional.

En el CE Apa Poble Sec estem molt agraïts a tots vosaltres, família, pels vostres esforços i el vostre compromís en aquests moments de crisi sanitària sense precedents.

Força Apa


El CE Apa Poble Sec anuncia que ha establecido un acuerdo de colaboración con Base Benito Sports para vestir a los jugadores del club de Nike en los entrenamientos, partidos y convocatorias. El acuerdo también incluye la indumentaria del cuerpo técnico.

Base Benito Sports, localizado en el centro comercial Las Arenas, proporcionará sus actuales recursos, además de su amplio conocimiento y experiencia en el sector de la ropa deportiva.

La compañía pondrá a disposición del club su red de distribución para servir de punto de compra-venta de la equipción deportiva al mismo tiempo que ofrecerá un servicio de visitas concertadas para ahorrarse colas innecesarias, así como un servicio de venta online.

Esta innovadora cooperación entre nuestro club y Base Benito Sports representa una excelente oportunidad para vestir indumentaria deportiva de alto prestigio internacional.

En el CE Apa Poble Sec estamos muy agradecidos a todos vosotros, familia, por vuestros esfuerzos y vuestro compromiso en estos momentos de crisis sanitaria sin precedentes.

Força Apa

Som Apa

360Player – FAQ per famílies

Salutacions, famílies de l’Apa,

Recentment hem anunciat la incorporació de l’aplicació 360Player com a plataforma de comunicació oficial del club. A través d’ella comptareu amb un mur per penjar arxius, un xat o anàlisi de vídeo. També els entrenadors penjaran les sessions d’entrenament, així com objectius i avaluacions al llarg de la temporada.

Pel que fa al llançament, ens heu fet arribar un conjunt de dubtes que esperem que quedin resolts.

1. Quina utilitat té l’aplicació?

La plataforma 360Player és una eina que aporta qualitat i eficiència al procés d’ensenyança-aprenentatge dels nostres jugadors/jugadores.

2. Quins serveix m’ofereix o ofereix al meu fill/a?

Les oportunitats que ofereix 360Player són variades. Destaquem:

Comunicació reciproca, senzilla i segura (control d’assetjament, abusos sexuals, etc.)

Perfil de jugador propi: espai del jugador on s’emmagatzema tota la seva etapa al club (Informes, estadístiques, imatges, vídeos, etc.)

Agilitzar processos com: entrenaments, convocatòries, seguiment de competicions (FCF i Internet),control estadístic, etc.

3. Per què he de descarregar-la ara que no hi ha competició?

Volem utilitzar aquests dies perquè cadascú dels jugadors/jugadores es familiaritzi amb el funcionament de la plataforma. En aquest període, els entrenadors us proposaran accions per descobrir el funcionament de l’aplicació.

D’altra banda, mitjançant el xat privat contactaran amb vosaltres per informar-vos de quina serà la configuració de la temporada 20-21.

4. Quines gestions d’equip passaran a fer-se allà?

L’aplicació serà essencial en totes les gestions de l’equip, ja que permetrà individualitzar el procés d’ensenyança-aprenentatge i tenir un control molt més precís sense descuidar altres facetes. 

5. Qui ha d’utilitzar l’app: el nen o jo?

El nen o nena és el protagonista del Procés Ensenyança-Aprenentatge (PEA), pel que hem d’aconseguir que sigui un espai per al jugador/jugadora i l’equip.

Per altra banda, som conscients que la majoria de nens de l’etapa formativa no tenen mòbil. Durant aquesta etapa llancem el guant a les famílies per tal que facin de pont jugant un paper important en el PEA.

La plataforma està a punt de llançar l’aplicació per a famílies on el jugador podrà convidar a membres que es podran afegir i fer el seguiment del nen o nena. 

Esperem que aquestes línies els hi siguin útils i recordeu que estem oberts a rebre qualsevol consulta, així com a resoldre els vostres dubtes.

Força Apa

_______________________________

Saludos, familias del Apa,

Recientemente hemos anunciado la incorporación de la aplicación 360Player como plataforma de comunicación oficial del club. A través de ella contaréis con un muro para colgar archivos, un chat o análisis de video. También los entrenadores colgarán las sesiones de entrenamiento, así como objetivos y evaluaciones a lo largo de la temporada.

En cuanto al lanzamiento, nos habéis hecho llegar un conjunto de dudas que esperamos que queden resueltas.

1.¿Qué utilidad tiene la aplicación?

La plataforma 360Player es una herramienta que aporta calidad y eficiencia al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros jugadores/as.

2. ¿Qué servicios me ofrece u ofrece a mi hijo/a?

Las oportunidades que ofrece 360Player son variadas. Destacamos:

  • Comunicación recíproca, sencilla y segura (control de acoso, abusos sexuales, etc.)
  • Perfil de jugador propio: espacio del jugador donde se almacena toda su etapa en el club (Informes, estadísticas, imágenes, videos, etc.)
  • Agilizar procesos como entrenamientos, convocatorias, seguimiento de competiciones (FCF e Internet), control estadístico, etc.

3. ¿Por qué tengo que descargarla ahora que no hay competición?

Queremos utilizar estos días para que cada jugador se familiarice con el funcionamiento de la plataforma. En este periodo, los entrenadores os propondrán acciones para descubrir el funcionamiento de la aplicación. Por otro lado, mediante el chat privado contactaran con vosotros para informaros de cuál será la configuración de la temporada 2020/21.

4. ¿Qué gestiones de equipo pasarán a hacerse allí?

La aplicación será esencial en todas los gestiones del equipo, puesto que permitirá individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener un control mucho más preciso sin descuidar otras facetas.

5. Quién tiene que utilizar la app: el niño o yo?

El niño o niña es el protagonista del Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA), por lo que tenemos que conseguir que sea un espacio para el jugador/jugadora y el equipo.

Por otro lado, somos conscientes de que la mayoría de niños de la etapa formativa no tienen móvil. Durante esta etapa lanzamos el guante a las familias para que hagan de puente jugando un papel importante en el PEA. La plataforma está a punto de lanzar la aplicación para familias donde el jugador podrá invitar a miembros que se podrán añadir y hacer el seguimiento del niño o niña.

Esperamos que estas líneas les sean útiles y recordad que estamos abiertos a recibir cualquier consulta, así como a resolver vuestras dudas.

Força Apa

Nota informativa

Salutacions família de l’Apa,

Des del club desitgem que tant tu com els vostres familiars i amics estigueu tots bé. Per part del CE Apa Poble Sec, volem estar a prop teu aquests dies i oferir suport en la teva formació i desenvolupament com a jugador de futbol.

Per aquest motiu, la junta directiva i en col·laboració amb la coordinació i els entrenadors hem pres la decisió d’avançar el màxim possible la planificació de les plantilles de cara a la temporada vinent.

Aquestes darreres setmanes no hem deixat de treballar per tancar l’equip tècnic que conformarà la següent temporada, i ara és el moment on tu, com a jugador, entres en joc.

Aviat, els coordinadors i els entrenadors es posaran en contacte amb tots vosaltres individualment per encarar el millor retorn possible, els vostres objectius o dubtes i la planificació dels equips per la temporada 2020/21.

Així mateix, recordem tant a les famílies com als jugadors del club la presentació de l’aplicació 360Player. Aquesta eina, clau en la comunicació del club, la podreu trobar per instal·lar als telèfons mòbils. Un cop registrats, necessitareu el codi del vostre equip disponible a la pàgina web o preguntant als vostres entrenadors.

Força Apa

————————–

Saludos familia del Apa,

Desde el club deseamos que tanto tú como tus familiares y amigos estéis todos bien. Por parte del CE Apa Poble Sec, queremos estar cerca de ti estos días y ofrecerte apoyo en tu formación y desarrollo como jugador de fútbol.

Por este motivo, la junta directiva, en colaboración con la coordinación y los entrenadores, hemos tomado la decisión de avanzar el máximo posible en la planificación de las plantillas de cara a la próxima temporada.

Estas últimas semanas no hemos dejado de trabajar para cerrar el equipo técnico que conformará la siguiente temporada, y ahora es el momento donde tú, como jugador, entras en juego.

Próximamente, los coordinadores y entrenadores se pondrán en contacto con todos vosotros individualmente para encarar el mejor retorno posible, vuestros objetivos o dudas y la planificación de los equipos para la temporada 2020/21.

Así mismo, recordamos tanto a las familias como a los jugadores del club la presentación de la aplicación 360Player. Esta herramienta, clave en la comunicación del club, la podréis encontrar para instalar en los teléfonos móviles. Una vez registrados, necesitaréis el código de vuestro equipo disponible en la página web o preguntando a vuestros entrenadores.

Força Apa

El CE Apa Poble Sec presenta l’app 360Player pels jugadors i les famílies

Durant aquests dies estranys, el club no ha deixat de treballar per optimitzar els diferents processos i inclouren de nous. Així, per actualitzar-nos també en l’àmbit tecnològic, us presentem una eina que creiem que ens ajudarà a molts nivells a tots els integrants del club i sobretot als protagonistes principals com són els jugadors/es.

Estem convençuts que som uns privilegiats de poder avançar-nos al futur incorporant al club l’App 360player que l’estan provant equips i entitats esportives de renom en l’àmbit nacional i internacional.

Evidentment som conscients que necessitem un temps per aprendre a utilizar l’eina. Volem aprofitar aquesta situació per familiaritzar-nos amb l’aplicació malgrat que durant aquests dies ens falta el més important: el futbol.

Volem que cada jugador i/o família es descarregui l’aplicació i es registri. Després introduïm els codis que us facilitem al final del text per entrar als vostres respectius equips. Allà els entrenadors i els coordinadors us aniran guiant en la introducció de les diferents utilitats de l’aplicació.

A més, dins d’aquesta aplicació trobareu properament l’informe que els entrenadors han omplert per conèixer el nivell futbolístic i actitudinal de cada jugador.

Salutacions i força APA

_____________________________________

Durante estos días raros, el club no ha dejado de trabajar para optimizar los diferentes procesos e incluir de nuevos. Tras un duro trabajo y pensando en el ámbito tecnológico, os traemos una herramienta que creemos que va a ayudar en muchos aspectos a todos los integrantes del club y sobre todo a los más importantes: nuestros jugadores/jugadoras.

Creemos que somos unos privilegiados por poder adelantarnos al futuro trayendo al club la App 360player que la están probando equipos y entidades deportivas de renombre en el ámbito nacional e internacional.

Evidentemente somos conscientes de que vamos a necesitar un tiempo para aprender a utilizar la herramienta.
Queremos aprovechar esta situación para familiarizarnos con la aplicación pese a que estos días nos falta lo más importante: el fútbol.

Queremos que cada jugador o familiar descargue la aplicación y se registre. Luego introduciendo los códigos que os facilitamos, entráis a vuestros respectivos equipos. Allí los entrenadores y coordinadores os irán guiando en la introducción de las diferentes utilidades de la aplicación.

Además, dentro de la aplicación encontraréis próximamente el informe que cada entrenador ha rellenado para que podáis conocer el nivel futbolístico i actitudinal de cada jugador.

Saludos y força Apa

Códigos de acceso:

AMATEUR A: C2QC2U
AMATEUR B: L4ZLSU

JUVENIL A-B: KAQK4H
JUVENIL C: IGIMDC
CADET A: WPPWPU
CADET B: WGHPLF
CADET C: 1QW169
INFANTIL A: 1B251I
INFANTIL B: DQA6SD
ALEVÍ A: QWCKQY
ALEVÍ B: XSQV02
ALEVÍ C: XH8RRK
ALEVÍ D: 9EO0L9
ALEVÍ E: OK7T50
BENJAMÍ A: 7CB0C7
BENJAMÍ B: 00CU62
BENJAMÍ C: EUJDXE
BENJAMÍ D: 2H0219
PREBENJAMÍ: A27A2D
ESCOLA: 8QGC8Q

Nota informativa

Salutacions família de l’Apa.

Des de la junta directiva, en representació de tots aquells involucrats en la gestió del CE Apa Poble Sec, desitgem que tots us trobeu bé en aquesta sisena setmana de confinament. A causa de la grandesa d’aquesta família, és inevitable pensar que algú proper pot estar patint, de manera que us volem transmetre molts ànims a tots vosaltres.

Recordem la necessitat de seguir fent exercici al mateix temps que manteniu una dieta saludable, ja que esperem comptar amb vosaltres a ple rendiment en la tornada a La Satàlia, la nostra casa.

Menció especial mereixen tots aquells professionals que ajuden aquests dies a seguir endavant. I a vosaltres, pares i mares, que us heu convertit al mateix temps en professors/es, cuiners/es, cuidadors/es i mil coses més; gràcies! Sense oblidar-nos tampoc de la gent gran, aquells nascuts en una època complicada i que aquests dies són dels col·lectius més vulnerables.

Aquests últims dies estan anunciant que els més joves podran sortir al carrer a passejar una estona. Esperem que aprofiteu l’oportunitat, sempre prenent les mesures de precaució necessàries. Encara que l’esport és important, encara ho és més no descuidar els estudis i les tasques escolars que rebeu des de l’escola, així com aprofitar i gaudir el temps amb la família.

A hores d’ara esperem una resolució per part de la Federació Catalana de Futbol. Ens arriba informació que la temporada finalitzarà tal com la vam deixar, però per ara no hi ha res oficial.

També, com tots sabeu, hem deixat de cobrar les quotes. Entenem les dificultats i el context actual i per aquest motiu hem pres aquesta decisió.  Malgrat tot, això no vol dir que estiguem aturats ni deixant de  planificar el futur a mitjà i llarg termini del nostre club. Per aquest motiu aviat us presentarem  novetats molt importants per a la propera temporada.

En aquesta mateixa línia, també estem a punt de poder enviar els informes de qualificació tècnica i tàctica de cada jugador que ens vam comprometre a realitzar. Us animem a recomanar a amics i coneguts a gaudir del futbol al nostre club de cara a la propera temporada.

Aspectes de secretaria com les signatures de les beques seran de les primeres coses que posarem al dia.

Respecte als temes esportius tant la Comissió Esportiva formada per Xavi Miró, Marcel Rodà i Eduard Esquirol com l’actual coordinador general del club, Eudald Trives, estan oberts a resoldre qualsevol dubte o inquietud que pugueu tenir.

En l’àmbit social molt probablement no podrem  celebrar ni la Diada, que coincidia amb el 30 aniversari de l’APA, ni tampoc amb l’acte més important del ball de la Festa Major del Poble Sec que organitzava el club. Esperem almenys poder celebrar el 30 aniversari encara que sigui més endavant.

Per concloure, destaquem que el més important és que aquesta família es trobi bé i que quan tots ens reincorporem, ho fem oferint el màxim de nosaltres.

Força Apa

——————————-

Saludos familia del Apa,

Desde la junta directiva, en representación de todos aquellos involucrados en la gestión del CE Apa Poble Sec, deseamos que todos os encontréis bien en esta sexta semana de confinamiento. Debido a la grandeza de esta familia, es inevitable pensar que alguien cercano puede estar sufriendo, por lo que os deseamos muchos ánimos a todos.

Recordamos la necesidad de seguir haciendo ejercicio a la par que mantener una dieta saludable, pues esperamos contar con vosotros a pleno rendimiento en la vuelta a La Satàlia, nuestra casa.

Mención especial merecen todos aquellos profesionales que ayudan estos días a seguir adelante. Y a vosotros, madres y padres, que os habéis convertido al mismo tiempo en profesores, cocineros, cuidadores y mil cosas más; gracias. Sin olvidarnos tampoco de nuestros mayores, aquellos nacidos en una época complicada y que estos días son de los colectivos más vulnerables.

En los últimos días anunciaron que los más jóvenes podrán salir a la calle a despejarse un rato, y esperamos que aprovechéis la oportunidad, siempre tomando las medidas de precaución necesarias. Aunque el deporte es importante, todavía lo es más no descuidar los estudios y las tareas escolares que recibís desde la escuela, así como aprovechar y disfrutar el tiempo con la familia.

En estos momentos esperamos una resolución por parte de la Federació Catalana de Futbol y, aunque llegan informaciones de que las temporadas van a finalizar tal y como se encuentran ahora, por ahora nada es oficial.

Asimismo y, como sabréis, hemos dejado de cobrar las cuotas. A pesar del contexto, no estamos parados ni dejando de planificar el futuro a medio y largo plazo de nuestro club. Próximamente os presentaremos novedades muy importantes para la próxima temporada.

En esta misma línea, también estamos a punto de poder enviar los informes de cualificación técnica y táctica de cada jugador que nos comprometimos a realizar. Os animamos a recomendar a amigos y conocidos a disfrutar del fútbol en nuestro club de cara a la próxima temporada.

Aspectos de secretaría como las firmas de las becas serán de las primeras cosas que pondremos al día.

De todos modos, tanto la Comisión Deportiva formada por Xavi Miró, Marcel Rodà y Eduard Esquirol como el coordinador general del club, Eudald Trives, están abiertos a resolver cualquier duda o inquietud que puedan tener.

En el ámbito social, muy probablemente no podremos celebrar la Diada, que coincidía con el 30 Aniversario del APA; ni tampoco el Baile más importante de la Fiesta Mayor del Poble Sec, que organizaba el club este año. Esperamos poder celebrarlos más adelante.

Para concluir, destacamos que lo más importante es que esta familia se encuentre bien y que cuando todos nos reincorporemos, lo hagamos ofreciendo el máximo de nosotros.

Força Apa

Comunicat de Setmana Santa

Estimada família de l’Apa,

Com esteu? Esperem que de la millor manera possible!

Malgrat les circumstàncies que estem vivint, aquesta setmana és Setmana Santa i us volem donar una sèrie de recomanacions per a passar unes molt bones vacances confinades.

Pot ser que alguns de vosaltres hàgiu estat o no fent classes virtuals de l’escola, però és important seguir unes rutines. La nostra recomanació és marcar-se una agenda amb el que fareu al llarg del dia. En el cas que estigueu estudiant, és recomanable que feu pauses i que respecteu l’horari de menjar i, per descomptat, l’hora de finalització. En el cas que estigueu amb família, no descureu el temps per a ells. Potser és el moment de fer aquelles coses que mai es té temps per a fer.

No oblideu que l’oci ha d’ocupar una part significativa del dia a dia. Hi ha molts llibres que segur que teniu pendents i que ara és un bon moment per a reprendre’ls. Sabeu que la UNESCO ha alliberat la seva Biblioteca Digital per a ajudar a portar el confinament? Teniu accés lliure i gratuït a més de 20 mil articles. Us facilitem l’enllaç: https://www.wdl.org/es/.

També existeixen vídeos gratuïts per a mantenir-se en forma de la millor manera possible. La forma física i les aptituds que puguem adquirir ara seran vitals per a superar aquesta crisi. És per això que us deixem tres canals de Youtube que ofereixen bon contingut:

•        https://www.youtube.com/channel/UCQdSnsQT5cYLmAmFMoibmLw/featured

•        https://www.youtube.com/watch?v=g4KCpzTkHto&feature=youtu.be

•        https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA&feature=youtu.be

Tampoc ens podem oblidar que cal gaudir d’aquests dies vacances… i a tots ens encanta viatjar i descobrir noves cultures. Heu sofert alguna vegada la síndrome de Stendhal? Aquesta elevació del ritme cardíac, palpitacions, vertigen i tremolor en contemplar la bellesa de les obres d’art que ens ofereixen totes les ciutats del món. Us animem a entrar a la plataforma Arts and Culture de Google (https://artsandculture.google.com/), deixar-vos sorprendre i visitar virtualment aquestes meravelles. A més, no haureu de fer llargues cues!

Des del club continuarem treballant al 200% perquè la tornada sigui la més satisfactòria possible.

Una abraçada i feliç Pasqua

__________________________

Apreciada familia del Apa,

¿Cómo estáis? ¡Esperamos que de la mejor manera posible!

A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, esta semana es Semana Santa y os queremos dar una serie de recomendaciones para pasar unas muy buenas vacaciones confinadas.

Puede que algunos de vosotros hayáis estado o no haciendo clases virtuales de la escuela, pero es importante seguir unas rutinas. Nuestra recomendación es marcarse una agenda con lo que haréis a lo largo del día. En el caso que estéis estudiando, es recomendable que hagáis pausas y que respetéis el horario de comida y, por supuesto, la hora de finalización. En el caso que estéis con familia, no descuidéis el tiempo para ellos. Quizás es el momento de hacer esas cosas que nunca se tiene tiempo para hacer.

No olvidéis que el ocio ha de ocupar una parte significativa del día a día. Hay muchos libros que seguro que tenéis pendientes y que ahora es un buen momento para retomarlos. ¿Sabéis que la UNESCO ha liberado su Biblioteca Digital para ayudar a llevar el confinamiento? Tenéis acceso libre y gratuito a más de 20 mil artículos. Os facilitamos el enlace: https://www.wdl.org/es/.

También existen vídeos gratuitos para mantenerse en forma de la mejor manera posible. La forma física y las aptitudes que podamos adquirir ahora serán vitales para superar esta crisis. Es por ello que os dejamos tres canales de Youtube que ofrecen buen contenido:

•        https://www.youtube.com/channel/UCQdSnsQT5cYLmAmFMoibmLw/featured

•        https://www.youtube.com/watch?v=g4KCpzTkHto&feature=youtu.be

•        https://www.youtube.com/watch?v=uh-6IMpRKIA&feature=youtu.be

Tampoco nos podemos olvidar que hay que disfrutar de estos días vacaciones… y a todos nos encanta viajar y descubrir nuevas culturas. ¿Habéis sufrido alguna vez el síndrome de Stendhal? Esa elevación del ritmo cardíaco, palpitaciones, vértigo y temblor al contemplar la belleza de las obras de arte que nos ofrecen todas las ciudades del mundo. Os animamos a entrar a la plataforma Arts and Culture de Google (https://artsandculture.google.com/), dejaros sorprender y visitar virtualmente estas maravillas. Además, ¡no tendréis que hacer largas colas!

Desde el club seguiremos trabajando al 200% para que la vuelta sea lo más satisfactoria posible.

Un abrazo y feliz Pascua

Inici del III Torneig de FIFA 20

Atenció inscrits al III Torneig Fifa 20 del CE Apa Poble Sec,

El club confirma la realització del torneig de Fifa 20 per PS4 amb la participació total de 39 jugadors de diferents categories, començant per benjamins i acabant en amateurs.

Els grups, usuaris i calendari els teniu disponibles a la pàgina web del torneig. Enllaç al final del text. Per jugar els partits us podeu agregar amb els usuaris que veureu.

Com a novetat, hem creat dues competicions per separat: una per grans i una altra per petits. Respecte als grans, aquests compten amb dues lligues de 15 jugadors en què es classifiquen els vuit millors per una segona fase de playoff. Pel que fa als petits, aquests tenen una única lliga amb nou inscrits i una segona fase de playoff pels vuit millors.

Durant la competició amb les dues jornades diàries, quan jugueu el primer partit de la jornada, acte seguit en feu un altre. Aquest segon partit compta com el de tornada.

Important passar una imatge amb el resultat del partit per missatge directe a @apapoblesec o a un membre de la junta directiva.

Podeu consultar els grups i la jornada a la pàgina web https://www.todotorneos.com/torneo/torneosmain.php?torneo=303255