360Player amb perfil familiar, la millor opció per al desenvolupament del jugador

A mitjans de 2020 vam llençar 360Player, una nova i emocionant aplicació que permet als jugadors i jugadores del CE Apa Poble Sec un major seguiment del seu desenvolupament mitjançant la visualització de tasques, anàlisis de rendiment, informes i moltes altres especificacions. Ara, després de dos mesos d’ús en els entrenaments perquè els jugadors es familiaritzessin amb l’aplicació, aportem un perfil extra i diferencial: el perfil familiar/tutor legal.

Perfil familiar – 360Player

El perfil familiar/tutor legal a 360Player permet que els membres de la unitat familiar del jugador realitzin un seguiment de la interacció entre el jugador i la plataforma.

Des del perfil, el familiar pot gestionar les convocatòries del jugador, visualitzar o comentar en el mur, analitzar amb el jugador els vídeos de l’entrenador i revisar els xats entre el jugador i un major d’edat (per exemple, l’entrenador).

Per a instal·lar i configurar el perfil:

  1. Accés a 360Player des de l’ordinador o descarregant l’aplicació en el telèfon mòbil
  2. Registre en la plataforma. Una vegada completat el formulari, seleccionar el tipus “Familiar/Tutor legal”
  3. Connexió de tots dos perfils introduint el correu electrònic amb el qual es va registrar el jugador
  4. Des del perfil del jugador, dirigir-se a la pestanya “Compte” de “Configuració”. El jugador pot aprovar la vinculació dels perfils al final de la pàgina

Després d’aquest últim pas, ambdós comptes ja es troben vinculats! Activa les notificacions i connecta tants perfils com siguin necessaris. Aviat es podrà gaudir de sortejos, concursos i descomptes organitzats pel club.

Per a qualsevol dubte sobre la seva instal·lació, contacta amb Coordinació a través del correu electrònic coordinacio@apapoblesec.com

Força Apa

Tutorial d’instal·lació

360Player con perfil familiar, la mejor opción para el desarrollo del jugador

A mitades de 2020 lanzamos 360Player, una nueva y emocionante aplicación que permite a los jugadores y jugadoras del CE Apa Poble Sec un mayor seguimiento de su desarrollo mediante la visualización de tareas, análisis de rendimiento, informes y muchas otras especificaciones. Ahora, tras dos meses de uso en los entrenamientos para que los jugadores se familiarizaran con la aplicación, aportamos un perfil extra y diferencial: el perfil familiar/tutor legal.

Perfil familiar – 360Player

El perfil familiar/tutor legal en 360Player permite que los miembros de la unidad familiar del jugador realicen un seguimiento de la interacción entre el jugador y la plataforma.

Desde el perfil, el familiar puede gestionar las convocatorias del jugador, visualizar o comentar en el muro, analizar junto al jugador los vídeos del entrenador y revisar los chats entre el jugador y un mayor de edad (por ejemplo, el entrenador).

Para instalar y configurar el perfil:

  1. Acceso a 360Player desde el ordenador o descargando la aplicación en el teléfono móvil
  2. Registro en la plataforma. Una vez completado el formulario, seleccionar el tipo “Familiar/Tutor legal”
  3. Conexión de ambos perfiles introduciendo el correo electrónico con el que se registró el jugador
  4. Desde el perfil del jugador, dirigirse a la pestaña “Cuenta” de “Configuración”. Al final de la página, el jugador puede aprobar la vinculación de los perfiles

Tras este último paso, ¡ambas cuentas ya se encuentran vinculadas! Activa las notificaciones y conecta tantos perfiles como sean necesarios. Dentro de poco, se podrá disfrutar de sorteos, concursos y descuentos organizados por el club.

Para cualquier duda sobre su instalación, contacta con Coordinació a través del correo electrónico coordinacio@apapoblesec.com

Força Apa