Salutacions, famílies de l’Apa,

Recentment hem anunciat la incorporació de l’aplicació 360Player com a plataforma de comunicació oficial del club. A través d’ella comptareu amb un mur per penjar arxius, un xat o anàlisi de vídeo. També els entrenadors penjaran les sessions d’entrenament, així com objectius i avaluacions al llarg de la temporada.

Pel que fa al llançament, ens heu fet arribar un conjunt de dubtes que esperem que quedin resolts.

1. Quina utilitat té l’aplicació?

La plataforma 360Player és una eina que aporta qualitat i eficiència al procés d’ensenyança-aprenentatge dels nostres jugadors/jugadores.

2. Quins serveix m’ofereix o ofereix al meu fill/a?

Les oportunitats que ofereix 360Player són variades. Destaquem:

Comunicació reciproca, senzilla i segura (control d’assetjament, abusos sexuals, etc.)

Perfil de jugador propi: espai del jugador on s’emmagatzema tota la seva etapa al club (Informes, estadístiques, imatges, vídeos, etc.)

Agilitzar processos com: entrenaments, convocatòries, seguiment de competicions (FCF i Internet),control estadístic, etc.

3. Per què he de descarregar-la ara que no hi ha competició?

Volem utilitzar aquests dies perquè cadascú dels jugadors/jugadores es familiaritzi amb el funcionament de la plataforma. En aquest període, els entrenadors us proposaran accions per descobrir el funcionament de l’aplicació.

D’altra banda, mitjançant el xat privat contactaran amb vosaltres per informar-vos de quina serà la configuració de la temporada 20-21.

4. Quines gestions d’equip passaran a fer-se allà?

L’aplicació serà essencial en totes les gestions de l’equip, ja que permetrà individualitzar el procés d’ensenyança-aprenentatge i tenir un control molt més precís sense descuidar altres facetes. 

5. Qui ha d’utilitzar l’app: el nen o jo?

El nen o nena és el protagonista del Procés Ensenyança-Aprenentatge (PEA), pel que hem d’aconseguir que sigui un espai per al jugador/jugadora i l’equip.

Per altra banda, som conscients que la majoria de nens de l’etapa formativa no tenen mòbil. Durant aquesta etapa llancem el guant a les famílies per tal que facin de pont jugant un paper important en el PEA.

La plataforma està a punt de llançar l’aplicació per a famílies on el jugador podrà convidar a membres que es podran afegir i fer el seguiment del nen o nena. 

Esperem que aquestes línies els hi siguin útils i recordeu que estem oberts a rebre qualsevol consulta, així com a resoldre els vostres dubtes.

Força Apa

_______________________________

Saludos, familias del Apa,

Recientemente hemos anunciado la incorporación de la aplicación 360Player como plataforma de comunicación oficial del club. A través de ella contaréis con un muro para colgar archivos, un chat o análisis de video. También los entrenadores colgarán las sesiones de entrenamiento, así como objetivos y evaluaciones a lo largo de la temporada.

En cuanto al lanzamiento, nos habéis hecho llegar un conjunto de dudas que esperamos que queden resueltas.

1.¿Qué utilidad tiene la aplicación?

La plataforma 360Player es una herramienta que aporta calidad y eficiencia al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros jugadores/as.

2. ¿Qué servicios me ofrece u ofrece a mi hijo/a?

Las oportunidades que ofrece 360Player son variadas. Destacamos:

  • Comunicación recíproca, sencilla y segura (control de acoso, abusos sexuales, etc.)
  • Perfil de jugador propio: espacio del jugador donde se almacena toda su etapa en el club (Informes, estadísticas, imágenes, videos, etc.)
  • Agilizar procesos como entrenamientos, convocatorias, seguimiento de competiciones (FCF e Internet), control estadístico, etc.

3. ¿Por qué tengo que descargarla ahora que no hay competición?

Queremos utilizar estos días para que cada jugador se familiarice con el funcionamiento de la plataforma. En este periodo, los entrenadores os propondrán acciones para descubrir el funcionamiento de la aplicación. Por otro lado, mediante el chat privado contactaran con vosotros para informaros de cuál será la configuración de la temporada 2020/21.

4. ¿Qué gestiones de equipo pasarán a hacerse allí?

La aplicación será esencial en todas los gestiones del equipo, puesto que permitirá individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener un control mucho más preciso sin descuidar otras facetas.

5. Quién tiene que utilizar la app: el niño o yo?

El niño o niña es el protagonista del Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA), por lo que tenemos que conseguir que sea un espacio para el jugador/jugadora y el equipo.

Por otro lado, somos conscientes de que la mayoría de niños de la etapa formativa no tienen móvil. Durante esta etapa lanzamos el guante a las familias para que hagan de puente jugando un papel importante en el PEA. La plataforma está a punto de lanzar la aplicación para familias donde el jugador podrá invitar a miembros que se podrán añadir y hacer el seguimiento del niño o niña.

Esperamos que estas líneas les sean útiles y recordad que estamos abiertos a recibir cualquier consulta, así como a resolver vuestras dudas.

Força Apa