El CE Apa Poble Sec informa que obre el procés d’inscripció pel Campus d’Estiu. El Campus té un horari de 09:00 a 14:00 hores, amb una hora prèvia addicional d’acollida. Comprès dues setmanes: 26/06 – 30/06 i 03/07 – 07/07.

Aquest any, com a novetat, hem homologat el casal, dintre de la Campanya de Vacances de l’Ajuntament de Barcelona.

D’aquesta manera, les famílies podran optar a una beca, que en alguns casos i segons els barems, arriba fins al 90% del cost total.

En primer lloc, per inscriure’s, omplir el formulari del club i abonar el 10% del cost (https://apapoblesecce.playoffinformatica.com/actividad/6/Campus-Verano-APA/).

Un cop abonat el 10%, podràs accedir al codi de la beca que envia el club un cop rebut l’ingrés. I per tramitar, és necessari el codi IDALU (si no el teniu a mà, fes clic aquí).

Podeu sol•licitar la beca al següent enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001521

Important: el període de sol·licitud de la beca acaba el 15 de maig, i es recomana fer-ho el més aviat possible.

Aquest estiu només hi ha la possibilitat de fer dues setmanes, ja que es canvia la gespa del camp a partir del 10 de juliol.