El CE Apa Poble Sec comunica que, a partir del dijous 14 de setembre, estarà disponible la petició de subvencions per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar. Aquesta ajuda la facilita l’Ajuntament de Barcelona per a nens i nenes entre 6 anys (o fer els sis anys el 2023) i 17 anys (el dia que fas la sol·licitud). El període per fer la sol·licitud tancarà el 6 d’octubre.

Per a sol·licitar la beca és necessari haver formalitzat i pagat la inscripció del club per a la temporada 2023/2024, estar al corrent de pagament durant la temporada anterior i estar donats d’alta a l’idCAT.

Per a més informació sobre com procedir amb els tràmits de sol·licitud de la beca, compteu a més amb aquest enllaç elaborat per l’Ajuntament de Barcelona.

https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions_302069#content

Important: Respectar la data de sol·licitud, la qual acaba el pròxim 6 d’octubre, i sempre que podeu fer-ho vosaltres, eviteu anar al club per deixar espai a aquelles famílies que tenen dificultats tècniques, no opció a donar-se d’alta de l’IDCAT, etc.

Pròximament, us donarem l’enllaç per accedir, ja que encara no és operatiu.