Poble-Sec 19 d’octubre de 2023

Apreciats socis i sòcies del Club,

D’acord amb el Decret 55/2012 de la Generalitat de Catalunya que regula les entitats esportives, la junta directiva del CLUB ESPORTIU APA POBLE-SEC després de vèncer el seu mandat de 4 anys, té el plaer de comunicar la convocatòria d’eleccions per escollir els nous membres de la Junta Directiva del Club.

El període de presentació de candidatures s’inicia el 07/11/23 i finalitza el 14/11/2023 i s’hi poden presentar tots els socis i sòcies majors d’edat que, tal com figura en els estatuts de club, portin 3 o més anys de soci, siguin socis en vigor així com estiguin al corrent de pagament amb el Club.

En el cas de presentar-se més d’una candidatura, les eleccions tindran lloc el dimarts 28 de novembre  a les oficines del Club.

La convocatòria d’eleccions signada per l’actual president Oscar Carrillo i el secretari Manel Alfaro estarà exposada en el tauler d’anuncis de l’oficina del Club al c/ Margarit 23 indicant el següent calendari electoral:

26 d’Octubre: Constitució junta electoral

27 al 31 d’Octubre: Exposició del cens oficial al local social del club amb dret a vot i formulació de possibles reclamacions.

2 al 6 de novembre: Resolució de les reclamacions per part de la junta electoral i aprovació del cens definitiu.

Del 7 al 14 de novembre: Període de presentació de candidatures signades pels seus candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades de fotocòpia del seu DNI. Les candidatures han d’anar tancades en un sobre i s’han de presentar per escrit a la Junta Electoral incloent el nom dels candidats que, com a mínim han d’incloure un President/a, un Tresorer/a i un Secretari/a.

13 al 15 de novembre: Proclamació de candidatures per part de la Junta electoral.

En el cas de presentar-se més d’una candidatura:

16 al 26 de novembre: Campanya electoral i promoció de les candidatures

27 de novembre: Jornada de reflexió

28 de novembre: Eleccions per l’elecció de la nova Junta Directiva del Club. Les votacions es duran a terme a les oficines del club de 10h a 20h. Els electors que es presentin a exercir el vot hauran d’anar identificats amb el seu DNI. Finalitzat el temps per la votació, la Junta Electoral es disposarà a la realització de l’escrutini, el recompte de vots i la proclamació de la candidatura guanyadora.

Atentament,

Junta Directiva CE APA POBLE SEC