Benvolguts,

COMUNICACIÓ D’ACTIVACIÓ EN FASE D’ALERTA

Vistos els esdeveniments i a tenor dels criteris que estableix el Pla Bàsic d’Emergència Municipal (Protocol Ventades i per mal estat de la mar) a Barcelona, l’Alcaldessa com a Directora del Pla, HA DECLARAT ACTIVAT el Pla en FASE D’ALERTA. La instal·lació avui romandra tancada