Benvolguts socis i sòcies,

Seguint instruccions del President, Sr.Òscar Carrillo Marcos i la seva Junta Directiva, els convoquem a l’Assemblea General de Socis/es del CE APA POBLE SEC, que es celebrarà al Centre Cívic del Sortidor (Plaça del Sortidor s/n), el proper dijous 21 de juliol, a les 19.00 h. Es demana màxima puntualitat, amb el següent ordre del dia:

  1. Presentació de l’Assemblea per part de la Junta Directiva i Coordinació del Futbol Base.
  2. Balanç Esportiu 2021-22 i Proposta Esportiva 2022-2023
  3. Aprovació, si escau, del balanç i comptes de resultats de l’any 2021
  4. Aprovació, si escau, del pressupost de la temporada 2022-2023
  5. Altres aspectes de l’entitat (Normativa Interna, Activitats Socials, Comunicació i Xarxes Socials, etc.).
  6. Torn obert de paraules.

És obligatori estar al corrent del pagament de la temporada 2021-2022, per poder participar.
Cordialment,
Manel Alfaro
Secretari del CE APA POBLE SEC