CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DEL CE APA POBLE-SEC

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DEL CE APA POBLE-SEC

Poble-Sec 8 d’Octubre de 2019

Apreciats socis i sòcies del Club,

D’acord amb el Decret 55/2012 de la Generalitat de Catalunya que regula les entitats esportives, la junta directiva del CLUB ESPORTIU APA POBLE-SEC després de vèncer el seu mandat de 6 anys, te el plaer de comunicar la convocatòria d’eleccions per escollir els nous membres de la Junta Directiva del Club.

El període de presentació de candidatures s’inicia el 22/10/2019 i finalitza el 28/10/2019 i s’hi poden presentar tots els socis i sòcies majors d’edat que, tal com figura en els estatuts de club, portin 3 o mes anys de soci, siguin socis en vigor així com estiguin al corrent de pagament amb el Club.

En el cas de presentar-se mes d’ una candidatura les eleccions tindran lloc el dimarts 12 de Novembre a les oficines del Club.

La convocatòria d’eleccions signada per l’actual president Joan Munt i el secretari Manel Alfaro estarà exposada en el tauler d’anuncis de la oficina del Club al c/ Margarit 23 indicant el següent calendari electoral:

10 al 13 d’Octubre: Constitució junta electoral

14 al 18 d’Octubre: Exposició del cens oficial al local social del club amb dret a vot i formulació de possibles reclamacions.

19 al 21 d’Octubre: Resolució de les reclamacions per part de la junta electoral i aprovació sens definitiu.

22 al 28 d’Octubre: Període de presentació de candidatures signades pels seus candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades de fotocopia del seu DNI. Les candidatures han d’anar tancades en un sobre i s’han de presentar per escrit a la Junta Electoral incloent el nom dels candidats que, com a mínim han d’incloure un President/a, un Tresorer/a i un Secretari/a.

29 al 31 d’Octubre: Proclamació de candidatures per part de la Junta electoral.

En el cas de presentar-se mes d’una candidatura:

1 al 10 de Novembre: Campanya electoral i promoció de les candidatures

11 de Novembre: Jornada de reflexió

12 de Novembre: Eleccions per la elecció de la nova Junta Directiva del Club. Les votacions es duran a terme a les oficines del club de 10h a 20h. Els electors que es presentin a exercir el vot hauran d’anar identificats amb el seu DNI. Finalitzat el temps per la votació, la Junta Electoral es disposarà a la realització de l’escrutini, el recompte de vots i la proclamació de la candidatura guanyadora.

Atentament,

Junta Directiva CE APA POBLE-SEC

Camps i horaris entrenaments setmana 16 de Setembre

Us informem que malgrat el propietari del camp, l’Ajuntament de Barcelona, s’havia compromès a lliurar-nos el terreny aquest dilluns dia 16, novament ens han endarrerit les dates (segons indiquen per errors greus que l’empresa executora està corregint) i no podrem fer ús del camp de F11 fins el cap de setmana vinent (segons ens han dit).

Per aquest motiu el calendari d’entrenaments es veu de nou alterat i haurem de fer ús no només del camp de F7 si no també de la Bàscula i l’Ibèria.

Demanem disculpes pels problemes que això pugui ocasionar.