COMUNICADO OFICIAL: HOY SUSPENSIÓN ACTIVIDAD DEL CLUB

Tras el anuncio de la Federación Catalana de Fútbol que detiene toda la actividad federativa a fecha de hoy en protesta y solidaridad con los actores sociales catalanes condenados por el Tribunal Supremo y sus familias, el Club ha decidido sumarse a protesta y decretar el paro de la actividad para el día de hoy.

Como club nunca nos posicionaremos en temas políticos ya que, además, todos los dirigentes tenemos una enriquecedora diversidad de opiniones, pero en este caso no se trata de partidos políticos si no de una sentencia judicial gravemente injusta contra representantes sociales que atenta contra la democracia y derechos fundamentales de toda la sociedad.

COMUNICAT OFICIAL: SUSPENSIÓ ACTIVITAT DEL CLUB
Després de l’anunci de la Federació Catalana de Futbol que atura tota la activitat federativa a data d’avui en protesta i solidaritat amb els actors socials catalans condemnats pel Tribunal Suprem i les seves famílies, el Club ha decidit sumar-se a protesta i decretar l’aturada de l’activitat pel dia d’avui.
Com a club mai ens posicionarem en temes polítics ja que, a mes, tots els dirigents tenim una enriquidora diversitat d’opinions, però en aquest cas no es tracta de partits polítics si no d’una sentencia judicial greument injusta contra representants socials que atempta contra la democràcia i drets fonamentals de tota la societat.

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DEL CE APA POBLE-SEC

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DEL CE APA POBLE-SEC

Poble-Sec 8 d’Octubre de 2019

Apreciats socis i sòcies del Club,

D’acord amb el Decret 55/2012 de la Generalitat de Catalunya que regula les entitats esportives, la junta directiva del CLUB ESPORTIU APA POBLE-SEC després de vèncer el seu mandat de 6 anys, te el plaer de comunicar la convocatòria d’eleccions per escollir els nous membres de la Junta Directiva del Club.

El període de presentació de candidatures s’inicia el 22/10/2019 i finalitza el 28/10/2019 i s’hi poden presentar tots els socis i sòcies majors d’edat que, tal com figura en els estatuts de club, portin 3 o mes anys de soci, siguin socis en vigor així com estiguin al corrent de pagament amb el Club.

En el cas de presentar-se mes d’ una candidatura les eleccions tindran lloc el dimarts 12 de Novembre a les oficines del Club.

La convocatòria d’eleccions signada per l’actual president Joan Munt i el secretari Manel Alfaro estarà exposada en el tauler d’anuncis de la oficina del Club al c/ Margarit 23 indicant el següent calendari electoral:

10 al 13 d’Octubre: Constitució junta electoral

14 al 18 d’Octubre: Exposició del cens oficial al local social del club amb dret a vot i formulació de possibles reclamacions.

19 al 21 d’Octubre: Resolució de les reclamacions per part de la junta electoral i aprovació sens definitiu.

22 al 28 d’Octubre: Període de presentació de candidatures signades pels seus candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades de fotocopia del seu DNI. Les candidatures han d’anar tancades en un sobre i s’han de presentar per escrit a la Junta Electoral incloent el nom dels candidats que, com a mínim han d’incloure un President/a, un Tresorer/a i un Secretari/a.

29 al 31 d’Octubre: Proclamació de candidatures per part de la Junta electoral.

En el cas de presentar-se mes d’una candidatura:

1 al 10 de Novembre: Campanya electoral i promoció de les candidatures

11 de Novembre: Jornada de reflexió

12 de Novembre: Eleccions per la elecció de la nova Junta Directiva del Club. Les votacions es duran a terme a les oficines del club de 10h a 20h. Els electors que es presentin a exercir el vot hauran d’anar identificats amb el seu DNI. Finalitzat el temps per la votació, la Junta Electoral es disposarà a la realització de l’escrutini, el recompte de vots i la proclamació de la candidatura guanyadora.

Atentament,

Junta Directiva CE APA POBLE-SEC